Tagged: real

0

ފަހަތުން އެޅި ވިގަނި

ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބަލަހައްޓައިގެން އަހަރެން ހުރީމެވެ. މަގުމަތީގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކަށް ގެއްލިފައެވެ. މިއަދު އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށްއައިރު ސައިލެއްގެ ފަހަތުގައި އިން އަންހެންކުއްޖެއް ބަލާލި ގޮތަކުންނެވެ. އެކުއްޖާ އިން ސައިކަލް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފެންނާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ. އެކުއްޖާ ބަލާލިގޮތުން އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަންނަ...