Tagged: hiyaalee

0

ބައިވެރިޔާ

އިމްރާން ފޫން ނޭވާއެއް ލަމުން އަހަރެންގެ ގައިގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި ކުށެއް ކުރެވިފައިވާ ނަމަ މަޢާފް ކުރާށޭ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އަހަރެން އިމްރާންގެ މޫނަށް ބަލާލީމެވެ. އޭނަގެ މޫނު މަތިން ފެންނަނީ މާޔޫސް ކަމެވެ. އޭނަގެ ކުށެއް ނެތްކަމަށް ބުނެދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހެން ހީވިއެވެ. އިމްރާނަށް ވެފައި...